Terracommerce erbjuder till professionella hästgårdar mekaniserad

Bortforsling av hästspillning både inne och ute.

Terracommerce har specialiserat sig på att mekanisera arbetet hos professionell häst ägare och häst center gällande hantering av spillning. Försäljning sker till västra Europa genom det exklusiva samarbete vi har med tillverkare av maskiner och tillhörande redskap. Försäljningen sker direkt från tillverkaren utan fördyrande återförsäljarnät. Genom tätt samarbete med våra kunder sker utveckling av maskiner och redskap så att praktiska funktioner och kvalitet erhålls till lägsta kostnad.
Service, underhåll och leveranser kan ske genom det samarbete vi har genom New Holland nätverk.

TERRACOMMERCE SWEDEN
Försäljningskontor i Sverige
Tommy Kvarsell
64397 Brunnshults Gard & Maskin
E-post: tommy.kvarsell@telia.com
Tele: + 46 (0) 73 053 55 89

Terra Commerce erbjuder:
• Terra Vac sop och sug maskiner för rengöring och bortforsling av spillning från paddock och hagar.
• Terra Vac sugmaskiner för rengöring av stall och övriga invändiga – utvändiga ytor.
• Maskiner och produkter för hästhållning från Stoll, hantering av gräs, hö och halm,etc.

Terra Commerce websida visar:
• Videofilmer från Terra Vac och Stoll Tyskland
• Broschyrer
Via dessa tre webbsidor kan du hitta kontakt formulär samt fråga efter broschyrer samt pris och leveranstider
www.terravac.eu & www.terracommerce.eu.
TerraCommerce erbjuder värde för pengarna och kan genom flexibilitet modifiera och möta kundens krav och speciella önskemål.

Ferret CS18 achterkantSweeper 40 bovenaanzicht borstelStud 50 HiTip gekieptStud 50 HiTip brede scoopDigital imageColt 10-4